Αγίας Λαυρας 111 (έναντι σταθμού ΗΣΑΠ) - Ανω Πατήσια

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ

Ορθοπεδικός Χειρουργός  | Άνω Πατήσια & Ν. Κηφισιά - Αττική

 
 
 
 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 
Μικροχειρουργική ονομάζεται η εγχειρητική τεχνική η οποία, μέσω της χρήσης ειδικού χειρουργικού μικροσκοπίου, μικροεργαλείων και μικροραμάτων, επιτρέπει την επιτυχή επέμβαση επί ιστών μικρού μεγέθους. Με τον τρόπο αυτό οι ιστοί που δεν ήταν ευκρινώς ορατοί με γυμνό οφθαλμό κατά τη διάρκεια των διαφόρων επεμβάσεων, πλέον παρατηρούνται με μεγαλύτερη ευκολία και ο χειρουργός δύναται να εφαρμόσει ειδικές λεπτές κινήσεις επί των ιστών, προκειμένου να επιτελεστούν δύσκολες επεμβάσεις με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.
 
Η Μικροχειρουργική αποτελεί μια εξειδικευμένη μορφή χειρουργικής, μια τεχνική ή δεξιότητα, η οποία απαιτεί εξαιρετικά λεπτές κινήσεις και οι μέθοσοι και οι τεχνικές της διαφέρουν κατα πολύ σε σχέση με αυτές της συμβατής χειρουργικής. Τέτοιου είδους τεχνικές εφαρμόζονται και στον τομέα της επανορθωτικής χειρουργικής με εξαιρετικά αποτελέσματα.
 
 

Επικοινωνήστε με τον Χειρουργό Ορθοπεδικό Εμμανουήλ Κολυμπιανάκη για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού.